PAKEJ INTAN

SIMPANAN BULANAN RM30 

MANFAAT PERLINDUNGAN 

  •  Kematian / Ilat Kekal akibat (kemalangan) RM 40,000

  • Kematian / Ilat kekal akibat (biasa) RM20,000

  •  Elaun Harian Hospital RM 20 semalam

  • Khairat Kematian (Pendeposit) RM 2,500.00 

  • Khairat Kematian (Pasangan) RM 2,500.00